Salmon Lover Bento Box

3 pieces of Atlantic salmon sashimi, 3 pieces salmon nigiri, salmon maki, and BC roll.

$ 28.34